Pregcheck – Toiveena raskaus?

Toiveena raskaus?

Monet asiat raskauden suunnittelussa voivat mietityttää, voinko tulla raskaaksi, mitä kehossani tapahtuu, miten kumppanini reagoi jne. Oikeaa aikaa raskaaksi tulemiselle ei voi kukaan määrittää, se riippuu täysin omista ja kumppanin tuntemuksista.

Oma kokemus ihanteellisesta iästä lapsen hankintaan heijastuu äitien omista näkemyksistä. Näkemys ihanteellisesta iästä vaihtelee koulutustaustan ja sosioekonomisen aseman myötä. Ihanneikä kohoaa koulutustaustan kohoamisen ja korkeamman sosioekonomisen aseman myötä. Avioituminen ennen lapsen saantia on vähentynyt viime vuosien aikana, osa lapsista hankitaan jo ennen avioliittoa. Aiemmin parien oletettiin saavan lapsia heti avioitumisen jälkeen, kun taas nykyään moni pari elää pidempäänkin kaksistaan.

Lastenhankinnan siirtämiseen voi olla monia syitä, nuorista aikuisista sanotaan usein että he ovat itsekkäitä ja haluavat elää omien tarpeidensa mukaan. Sitoutuminen ja vastuun pelko sekä pelko valintamahdollisuuksien kaventumisesta on liitetty lastenhankinnan siirtämiseen. Lastenhankintaa suunnitellaan ja valintoja pohditaan monesta eri näkökulmasta. Tärkeimmät syyt lapsenhankinnan siirtämiseen on sopivan kumppanin puuttuminen, kesken olevat opinnot sekä halu kiinnittyä työelämään ennen lasta. Avo- tai avioliitossa eläminen vahvistaa aikeita hankkia lapsia. Kouluttautuminen ja opiskeluaikojen pidentyminen näkyvät perheellistymisessä, joka neljäs 25-34-vuotias lapseton lykkää vanhemmuutta keskeneräisten opintojen vuoksi.